קהילת בקעת הירדן

בקעת הירדן מורכבת מ21 קהילות חזקות אשר מקנות לתושביהם מסגרת חברתית, קהילתית וערכית. הדבר בא לידי ביטוי בקיום ועדות יישוביות, דאגה לפרט ולקהילה (צח"י, מוגנות, ועדת קהילה).

מתוך הכרה וחשיבות הקהילה במרבית הישובים ,ישנה רכזת קהילה אשר אמונה על תכלול המערך הקהילתי בישובים ובמושבים. 

בקעת הירדן מאופיינת בקהילה חזקה עם אחוז המתנדבים גבוה. הרצון לתרום ולתת למען האחר מושרש ביסודה. 

אופי הבניה וההתיישבות מאפשר לכל אחד לחיות בביתו אך עם זאת להרגיש חלק מקהילה.

הגידול באוכלוסיית הבקעה שחל בשנים האחרונות הביא עימו התפתחות והתחזקות כלכלית לרווחת התושבים הוותיקים והחדשים. הבקעה מאפשרת אופק התפתחותי, חקלאי וכלכלי. בתקופה זו בה העבודה מרחוק תופסת נפח גדול יותר בשוק התעסוקה, המגורים בבקעה מאפשרים אופקי תעסוקה חדשים. 

דילוג לתוכן