גיתית

"למנצח על הגיתית לאסף" – המקור המקראי, לשם המושב מתחבר בטבעיות לשטחי השלחין במקום, המזכירים כלי מיתר תנכי, ואכן גיתית זו תזמורת מושלמת של אנשים ונופים. זהו מושב, שהוקם כהיאחזות נח"ל, ובנובמבר 1975 אוזרח ע"י משקי חירות בית"ר

רותם

רותם הוא ישוב צעיר בצפון הבקעה. ראשיתו בהיאחזות נח"ל שהייתה במקום 16 שנה, שאוזרחה בהחלטת ממשלה.
כיום מתגוררות כ- 30 משפחות ומספר רווקים.
ליישוב רשימת המתנה ארוכה לקליטה, ולכן צפי הקליטה לשלב ההרחבה הבא יהיה רלוונטי רק בעוד מספר שנים.

דילוג לתוכן