מבואות יריחו

חז"ל קראו ליריחו "מנעולה של ארץ ישראל", שמי שמחזיק בה מחזיק בארץ כולה . לאור המימרא הזו הוקם היישוב מבואות יריחו. ראשיתו של היישוב בשנת תשס"א 2002, על ידי קבוצה אידיאליסטית שהתנגדה לנטישת הממשלה את איזור יריחו. קבוצה זו קיבלה שטח בבקעה קסומה סמוך לכניסה הצפונית ליריחו, בקעת נערן ובהמשך נקשרה למקום בעבותות אהבה

חמדת

היישוב חמדת נוסד לראשונה בשנת תשל"ט 1979 כהיאחזות הנח"ל "יבוק". ההיאחזות הפכה לאחר זמן קצר לקיבוץ של השומר הצעיר ושל הצופים. עקב תנאי המחיה הקשים במקום ננטש הקיבוץ לאחר זמן קצר והועבר לצבא, אשר הפקיד את השמירה על המקום בידי גרעיני הנח"ל

משכיות

קהילת שירת הים, שנעקרה מחולות גוש קטיף, שבה ומכה שורש מחדש במשכיות, הצופה על בקעת הירדן. חברי הקהילה מצרפים אליהם לאורך השנים חברים לרעיון ולדרך. המטרה איננה רק "נחלה ומנוחה", איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אין כאן בקשת מנוחה מן הטלטלה, ודאי לא מן העשייה. לעומת זאת, יש כאן שאיפה גדולה להקים ולהפריח נחלה חדשה בארץ ישראל, בחבל ארץ שבו האתגר רב מאד

מחולה

"ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך…". לכפר מחולה שורשים היסטוריים עתיקי יומין, עם ייחוס עד אליהו הנביא. מחולה – בכורת יישובי בקעת הירדן, הוקמה בשנת 1968 כהיאחזות נח"ל. מקור השם – העיר המקראית אבל מחולה , שיש אומרים ומזהים אותה בנחל הסמוך לישוב תל אל חיל

שדמות מחולה

מושב שיתופי דתי של הפועל המזרחי, ממוקם בצפון בקעת הירדן, סמוך לישוב כפר מחולה, שיחד מהווים את הגוש הדתי. שדמות מחולה נוסדה בשנת 1979, הישוב מונה כ- 120 משפחות

דילוג לתוכן